LogoPL_male logo_wbia

Nowy program studiów z nowymi specjalnościami prowadzonymi w języku angielskim tj. “Ekoinżynieria w Budownictwie Komunikacyjnym” oraz “Konstrukcje Budowlane i Technologie Ekologiczne” został uzupełniony o treści związane z tematyką środowiska.  Studia pozwalają uzyskać kompleksową wiedzę w poszczególnych specjalizacjach studiów magisterskich. Absolwent jest przygotowany do  rozwiązywania złożonych problemów inżynieryjnych, rozwoju oraz wdrażania projektów badawczych,podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym oraz udziału w badaniach powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z budownictwem. Absolwent może podjąć pracę w biurach projektowych, firmach budowlanych, ośrodkach badawczych, organizacjach wsparcia technicznego.

Absolwenci przygotowywani są do stałej poprawy kwalifikacji i uzupełniania wiedzy, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie). Po przejściu odpowiedniego stażu, mają możliwość uzyskania pełnego prawa do projektowania i wdrażania w takich specjalnościach jak: obiekty inżynierskie, mosty i budowy dróg, co pozwala im na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Kompleksowe projektowanie i wykonanie budynków mieszkalnych, obiektów komunalnych i przemysłowych, przygotowanie do diagnostyki i napraw obiektów.

EKOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM

Opracowywanie i wdrożenia projektów dróg, mostów i innych obiektów inżynierii lądowej zgodnie z zasadami BIM oraz obsługa modelowania 3D.